Duurzame inzetbaarheid

Als werkgever is het niet alleen belangrijk naar de korte termijn te kijken maar ook naar de lange termijn. Duurzame inzetbaarheid speelt daarbij een cruciale rol.

Het gaat om het vermogen van medewerkers om nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd en competent te blijven werken. Als HRD-adviseur kan ik je helpen om invulling te geven aan het vraagstuk.

Een duurzaam inzetbaar personeelsbestand is belangrijk voor de continuïteit van de organisatie. Door te investeren in de gezondheid, motivatie en competenties van jouw medewerkers kun je ziekteverzuim en uitval voorkomen. Bovendien zorgt duurzame inzetbaarheid voor een hogere arbeidsproductiviteit en een betere concurrentiepositie.

Ik adviseer en ondersteun bij het ontwikkelen en uitvoeren van duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Samen bekijken we welke maatregelen het beste zijn bij jouw organisatie en je medewerkers. Je kunt denken aan het aanbieden van trainingen, het bevorderen van een gezonde werkomgeving of het bevorderen van een goede balans tussen werk-privéleven.

Belangrijk is dat duurzame inzetbaarheid een gedeelde verantwoordelijkheid is van werkgevers en werknemers.

Ik geloof in een integrale aanpak waarbij je zowel naar de organisatie als de persoon kijkt. Samen werken we aan een gezonde en gemotiveerde werkomgeving waar medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen.

Wil je als werkgever investeren in duurzame inzetbaarheid en daarmee een gezonde en succesvolle organisatie bevorderen? Neem dan gerust contact met mij op om te bespreken hoe ik je kan adviseren en ondersteunen. Ik sta graag voor je klaar!

Contact