"Esther is een zeer ervaren loopbaanadviseur. Haar kennis en ervaring stellen haar in staat effectief om te gaan met mensen die door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet kunnen werken. Esther heeft diepgaande kennis van de re-integratietrajecten in zowel het eerste als tweede spoor.
Ze begrijpt de uitdagingen en obstakels die zich kunnen voordoen en kan oplossingen op maat bieden. Ze heeft een warme en meelevende benadering en bouwt een vertrouwensrelatie op met haar cliënten, waardoor ze hen goed kan begeleiden.
Esther is erg goed in het benoemen van de sterke punten van haar cliënten en het vinden van passend werk voor hen. Ze heeft uitgebreide kennis van de arbeidsmarkt en kan haar cliënten helpen bij het vinden van verschillende kansen en mogelijkheden. Ze heeft een breed netwerk van werkgevers en weet hen te vinden voor geschikte werkervaringsplaatsen of re-integratieplekken."
Jos Alvarez, arbeidsdeskundige

"Werken met Esther was zeer prettig. Ze is een topper en zowel mijn medewerker als ikzelf zijn erg blij met hoe het traject is verlopen."
Brenda, leidinggevende